Teamudvikling

 

teamsamarbejde handler i bund og grund om at bringe de rigtige kompetencer og personer med det rigtige drive i spil på det rigtige tidspunkt, i forhold til den fælles opgave, der skal løses. Jeg hjælper med at skabe rammerne for et mere effektfuldt teamsamarbejde og gennem en række procesøvelser arbejdes der med opmærksomhed på den læring, som skal sikre løbende udvikling og justering af teamsamarbejdet. Forløbet tilrettelægges altid ud fra de ønsker og behov, I som virksomhed har til udvikling af teamsamarbejdet.

Profilanalyser

Extended DISC ® profilanalyser er et af de redskaber, der kan tages i brug i udviklingsprocesserne. Profilerne giver bl.a. anledning til at diskutere og rette opmærksomheden på præferencer inden for kommunikation og motivationsfaktorer, både for det enkelte individ, såvel som i interne og eksterne samarbejdsrelationer. I forbindelse med udarbejdelsen af analysen, gennemføres altid en verificeringssamtale, så online delen ikke står alene og profilanalyserne hermed åbner op for refleksion og læring.

 

ncjensen.com

LEDELSES- OG ORGANISATIONSUDVIKLING

 

Store og små forandringer og komplekse problemstillinger er et vilkår og samtidig også en udfordring i mange moderne virksomheder og organisationer. Det sætter ledelse, medarbejdere, virksomheder og organisationer i en situation, hvor det at håndtere forandringsprocesser også får indflydelse på organisationens succes.

 

Hvis jeres virksomhed eller organisation kan nikke genkendende til denne type udfordringer kan det være en hjælp at få konsulentbistand til ledelses- og organisationsudvikling.

For at sikre optimal effekt skræddersyes alle forløb altid i et tæt samarbejde med den enkelte kunde, og dennes ønsker om udvikling eller forandring. Ligegyldigt hvilke udfordringer der søges bistand til, er udgangspunktet altid lederens, teamets, virksomhedens eller organisationens hverdag og virkelighed. Hvordan det konkrete forløb konstrueres er derfor altid afhængig af den enkelte organisations ønsker for retning, mål og aktuelle strategiske udfordringer.

Tag kontakt for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan afdække jeres behov og sammen tilrettelægge det videre forløb.

 

 

 

Ledelsesudvikling

 

ncjensen.com tilbyder ledelsesudvikling, coaching og ledersparring. Jeg hjælper dig med at sætte personlige mål for dit lederskab med udgangspunkt i din virksomheds visioner og overordnede mål.

Sammen arbejder vi ud fra din personlige profil, som tager udgangspunkt i Extended Disc ® individ analyse. Analysen er et redskab til at identificere styrker og udviklingspotentialer i adfærd, motivation og kommunikation, og danner udgangspunkt for de indledende samtaler.

Organisationsudvikling

Hvad enten organisationen står overfor store kulturelle eller mindre strukturelle forandringer er det afgørende, at der er lagt den rigtige strategi. Jeg klæder ledere på til selv at gå forrest og hjælper med værktøjer til implementering af de ønskede forandringer.

ncjensen.com ledelses- og organisationsudvikling | CVR. 35953078 | Hornevej 1, Tornby, 9850 Hirtshals |Tlf. +45 2095 4280 | kontakt@ncjensen.com