Lederkursus

UDVIKLING OG LÆRING FOR LEDERE, TEAMS OG ORGANISATIONER

Lederkursus

DETAILS

 

Ledelse kan læres!

 

Ligesom alle andre håndværk kan også ledelse læres. På dette kursus arbejder vi med to grundlæggende temaer, nemlig proaktiv planlægning og personlig udvikling.

 

På dette forløb lærer du at sætte mål for din virksomhed og din ledelse. Undervisningen er en vekselvirkning mellem

præsentation af ledelsesværktøjer, teoretiske oplæg og personlig udvikling. Under forløbet får du i alle tre moduler mulighed for at afprøve værktøjerne gennem en række praktiske øvelser. Forløbet består af tre moduler, og baserer sig på sammenhængen mellem praktiske og direkte anvendelige værktøjer og deres teoretiske fundering. Der vil være to gennemgående temaer for alle tre moduler, nemlig proaktiv planlægning og personlig udvikling og læring.

Vi arbejder ud fra en virksomhedsrelateret opgave med udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer, den enkelte deltager står overfor. Efter forløbet behersker du en række ledelsesmæssige værktøjer, der vil øge din forståelse for ledelse, gruppesammenhænge og egne personlige ressourcer og potentiale, samt have en handleplan, der er direkte relateret til en opgave i din virksomhed.

 

Der oprettes hold i forår og efterår.

 

 

” Perfekte rammer med gode sparringsmuligheder til at arbejde med en ledelsesmæssig strategisk opgave - og med udgangspunkt i netop din virkelighed som leder”

Lars Rønne, CKU / Klub Hjerneværket

I

Modul I "Værktøjskassen"

Du får en bred vifte af værktøjer, der understøtter dit lederskab. På modulet introduceres du til og lærer at anvende proaktiv tankegang og planlægning. Endvidere bliver du præsenteret for en

række grundlæggende kommunikative værktøjer.

II

Modul II "Outdoor"

Fokus er på læring og personlig udvikling, -ikke på fysisk udmattelse og stress. Du kommer til at træne ledelse af mindre teams og arbejde med planlægning, udførelse og evaluering under til tider vanskelige mentale og fysiske forhold.

III

Modul III "Refleksion og handleplan"

Du arbejder videre med din personlige udvikling som leder, samt virksomhedsopgaven. Efter modulet vil du stå med en struktureret handleplan direkte anvendelig i din virksomhed.

Målgruppe:

Forløbet er for ledere på tværs af ledelsesniveau, anciennitet og branche. Der tilstræbes en vis homogenitet i sammensætningen af hold.

Form:

Forløbet gennemføres med hold op til 12 deltagere. Hvert modul er tilrettelagt som internat med en varighed på to døgn.

Pris:

Inkluderet er indkvartering, forplejning, materialer, personprofilanalyse og personlig sparring mellem modulerne.

kr. 34.900,- ekskl. moms

Datoer forår 2019

Modul 0: 12. februar

Modul 1: Værktøjskassen 4.-5. marts

Modul 2: Outdoor 3.-6. april

Modul 3: Handleplanen 6.-7. maj

 

NEWS & EVENTS

 

 

Lederkursus i efteråret 2018 er netop afsluttet. Nyt hold i foråret 2019.

Vil du med?

 

 

 

 

 

CONTACT DETAILS

 

Hornevej 1, Tornby

9850 Hirtshals

+45 2095 4280

FOLLOW US

Du kan også finde mig på LinkedIn.

Tænkepause for ledere med ro, refleksion og resiliens i Montserrat. Se mere på jensenoghansen.dk

Copyright @ All Rights Reserved