Ydelser

UDVIKLING OG LÆRING FOR LEDERE, TEAMS OG ORGANISATIONEREkspertområderNogle af de typiske udfordringer jeg møder, og hvor jeg har stor erfaring i at hjælpe, når jeg kommer ud i virksomheder over hele landet, kan du se nedenfor.

Hvis du eller din virksomhed har lignende udfordinger, kan jeg helt sikkert også hjælpe dig.

Hvis du har andre, så lad os tage en snak om, hvordan det kan gribes an.Planlægning og prioritering

Kender du det, at dit ledelsesrum bliver slugt af småopgaver, og du ikke altid finder tiden til ledelsesopgaven. Ofte kommer ledere til at sidde som en flaskehals, som begrænser frem for at stimulere medarbejderne. På nordjysk kalder vi det, "at der går drift i den". Jeg hjælper ledere med at få overblik over prioritering af opgaver, og hvilke der tjener sig bedst med at blive uddelegeret, så du igen kan bedrive god ledelse.

Den gode feedback

Ledelseskommunikation er mange ting, men et af de områder der er væsentligst er den måde, hvorpå du giver og modtager feedback. Jeg hjælper dig med, at spore dig ind på den enkelte medarbejders præferencer for god ledelseskommunikation med det sigte at øge trivsel, produktivitet og effektivitet.

Workshops og seminarer

Workshops og seminarer er for jer, der har et ønske om at udvikle samarbejdet i virksomheden. Sammen med jer planlægger vi temaet for dagen eller dagene.  Eksempler på temaer kan være strategiudvikling, effektfuldt samarbejde i teamet, god ledelse, silo vs. grænsekrydstænkning, motivation på arbejdspladsen, kommunikation, værdier, kerneydelser og mange andre. Lad os tage en snak om mulighederne for dig og din virksomhed.

Assesment

Inden et forløb kan det være en rigtig god ide at tage temperaturen på din ledelse, i virksomheden eller organisationen. På den måde identificerer vi effektivt mulige indsatsområder som danner udgangspunkt for forløbet. Til det bruges bl.a. 360 o undersøgelse og såfremt det ønskes kan der udarbejdes en Extended DISC® profilanalyser. Profilerne giver bl.a. anledning til at diskutere og rette opmærksomheden på præferencer inden for kommunikation og motivationsfaktorer, både for det enkelte individ, såvel som i interne og eksterne samarbejdsrelationer. I forbindelse med udarbejdelsen af analysen, gennemføres altid en verificeringssamtale, så online delen ikke står alene og profilanalyserne hermed åbner op for refleksion og læring.

Kreativitet og innovation 

Kreative og innovative processer handler om at finde de bedste løsninger. Hvad enten det handler om de gode ideer, der gør hverdagen lidt smartere og lidt nemmere, såvel som de processer, der har det sigte at udvikle nye produkter eller samarbejdsformer i jeres virksomhed. Jeg hjælper både med at facilitere innovative og kreative processer, såvel som arbejdet med nogle af de ledelsesmæssige opmærksomhedsfelter, der skal understøtte arbejdet i hele organisationen.