Ledertræning

UDVIKLING OG LÆRING FOR LEDERE, TEAMS OG ORGANISATIONER

Ledertræning

ledelse kan læres! Ligesom alle andre håndværk kan også ledelse læres. På dette kursus arbejder vi med to grundlæggende temaer, nemlig proaktiv planlægning og personlig udvikling.


På dette forløb lærer du at sætte mål for din virksomhed og din ledelse. Undervisningen er en vekselvirkning mellem

præsentation af ledelsesværktøjer, teoretiske oplæg og personlig udvikling. Under forløbet får du i alle tre moduler mulighed for at afprøve værktøjerne gennem en række praktiske øvelser. Forløbet består af tre moduler, og baserer sig på sammenhængen mellem praktiske og direkte anvendelige værktøjer og deres teoretiske fundering. Der vil være to gennemgående temaer for alle tre moduler, nemlig proaktiv planlægning og personlig udvikling og læring.

Vi arbejder ud fra en virksomhedsrelateret opgave med udgangspunkt i de ledelsesmæssige udfordringer, den enkelte deltager står overfor. Efter forløbet behersker du en række ledelsesmæssige værktøjer, der vil øge din forståelse for ledelse, gruppesammenhænge og egne personlige ressourcer og potentiale, samt have en handleplan, der er direkte relateret til en opgave i din virksomhed.


Der oprettes hold i forår og efterår.
"Et spændende forløb, med fokus på udvikling af den enkelte.
Kurset har en praktisk tilgang til kommunikation og ledelsesværktøjer generelt, som efterfølgende kan bruges i arbejdsdagen. 
Derudover har forløbet givet en indsigt og netværk på tværs af brancher."


Jesper Hyllen
Teknisk Driftschef

Aalborg Universiteteshospital

I

Modul I "Værktøjskassen"

Du får en bred vifte af værktøjer, der understøtter dit lederskab. På modulet introduceres du til og lærer at anvende proaktiv tankegang og planlægning. Endvidere bliver du præsenteret for en

række grundlæggende kommunikative værktøjer.

II

Modul II "Outdoor"

Fokus er på læring og personlig udvikling, -ikke på fysisk udmattelse og stress. Du kommer til at træne ledelse af mindre teams og arbejde med planlægning, udførelse og evaluering under til tider vanskelige mentale og fysiske forhold.

III

Modul III "Refleksion og handleplan"

Du arbejder videre med din personlige udvikling som leder, samt virksomhedsopgaven. Efter modulet vil du stå med en struktureret handleplan direkte anvendelig i din virksomhed.

Målgruppe:

Forløbet er for ledere på tværs af ledelsesniveau, anciennitet og branche. Der tilstræbes en vis homogenitet i sammensætningen af hold.

Form:

Forløbet gennemføres med hold op til 15 deltagere. Hvert modul er tilrettelagt som internat med en varighed på to døgn.

Pris:

Inkluderet er indkvartering, forplejning, materialer, personprofilanalyse og personlig sparring mellem modulerne.

Normalpris kr. 34.900,- ekskl. moms

Da vi denne gang kører forløbet som Camp gennem Erhvershus Nordjylland

vil kursusafgiften være 15.000,- + overnatning og forplejning 

Datoer forår 2020:

Modul 0: Opstart 2. marts 

Modul 1: Værktøjskassen 23.- 24. marts UDSKUDT pga. Corona situationen 

Modul 2: Outdoor 29. april - 1. maj 

Modul 3: Handleplanen 25. - 26. maj 


NYHEDER & EVENTSModul I på ledertræningsforløbet starter 15. juni 

Det har vi glædet os til at kunne sige. 
Tænkepause for ledere i Montserrat


Se mere på:  

jensenoghansen.dk

KONTAKT


Pier II, nr 16, 1. sal 

9850 Hirtshals

+45 2095 4280


Du kan også finde mig på

LinkedIn 

Copyright @ All Rights Reserved