Forandringsprocesser

UDVIKLING OG LÆRING FOR LEDERE, TEAMS OG ORGANISATIONER

STEP ONE

En grundig afdækning er det første vi gør sammen. Gennem samtalen prøver vi at skabe overblik over jeres nuværende situation. Vi ser bl.a. på ledelse, organisering medarbejdere og samarbejdet på tværs af organisationen.  Kort sagt, hvordan ser kulturen ud i jeres  organisation? Samtidig vil vi også sammen arbejde på at identificere konkrete mål for, hvordan forandringen skal komme til udtryk i praksis. Det er nemlig her, vi kan se at det virker.

Efter samtalen udarbejdes et forslag til, hvordan det videre forløb kan gribes an.


FORANDRINGSPROCESSEN

OG HVORDAN DET GRIBES AN..


Store og små forandringer og komplekse problemstillinger er et vilkår og samtidig også en udfordring i de fleste moderne virksomheder og organisationer. Det sætter ledelse, medarbejdere, virksomheder og organisationer i en situation, hvor det at håndtere forandringsprocesser også får indflydelse på organisationens eller virksomhedens succes.


Et forløb, hvor forandring i organisationen er i fokus tilrettetlægges som hovedregel i tre steps.STEP TWO

Undervejs i processen vil der typisk være et  antal temadage eller workshops, hvor vi arbejder med de helt aktuelle udfordringer I står overfor i jeres virksomhed.

Det kan også i denne fase være en mulighed at få sparring til ledere, teams eller enkelte medarbejdere som har en nøgleposition i projektet.STEP THREE

Justering og implementering. Verden af i dag ser ikke ud som igår. Den er under konstant forandring og kompleks. Nye krav fra kunder, lovgivning, medarbejdersammensætning og mange andre faktorer får indflydelse på jeres hverdag- hver dag! Derfor er det også en nødvendighed hele tiden at være i stand til at justere mål og delmål for at projektet bliver ved med at give mening for alle involverede.Alle udviklingsforløb har en solidt teoretisk og forskningsbaseret fundament i, hvad der virker, men

teorierne kan aldrig stå alene. Kun når teorier og de dertil knyttede værktøjer virker i forhold til den enkelte kundes verden og virkelighed, giver det mening at anvende dem.

For at sikre optimal effekt skræddersyes alle forløb derfor altid i et tæt samarbejde med den enkelte

kunde og dennes ønsker om udvikling eller forandring. Uanset hvilke udfordringer der søges bistand til, er udgangspunktet altid lederens, teamets, virksomhedens eller organisationens hverdag og virkelighed. Hvordan det konkrete forløb konstrueres er derfor altid afhængig af den enkelte kundes ønsker for retning, mål og aktuelle strategiske udfordringer.

Gennem et forløb tilrettelagt i samarbejde med jer og de udfordringer I står overfor i jeres virksomhed arbejder vi bl.a. med forankring af forandringer gennem hele organisationen. Her arbejdes med en række forskellige opmærksomhedsfelter som eksempelvis motivation, synkronisering, meningsskabelse, organisatorisk læring, forsvarsmekanismer, små og større ændringer i adfærd, mv. På denne måde øges sandsynligheden for, at I som organisation eller virksomhed lykkes med den ønskede forandring.


Tag kontakt for at aftale et uforpligtende møde, hvor vi kan afdække jeres behov og sammen tilrettelægge det videre forløb.