Referencer

UDVIKLING OG LÆRING FOR LEDERE, TEAMS OG ORGANISATIONER

Udvalgte kunder

KUNDERNE SIGER:

TESTIMONIALS


Nedenfor kan du se, hvad nogle af mine kunder siger om samarbejdet efter endt forløb.

”Niels Christian Jensen har evnen til at skabe et afvæbnende, trygt og fortroligt rum.  Et rum hvor ledelse, medarbejdere og samarbejde udvikles, hvor ideer fødes og hvor de vante processer og gamle vaner udfordres. DPPO har brugt Niels Christian i forbindelse med organisationsudvikling, rekruttering og teamudvikling. Niels Christian har de rette værktøjer, et smittende engagement og en systematisk, men ikke dogmatisk, tilgang til arbejdet med at styrke arbejdsgange i en virksomhed og de mennesker, som bærer arbejdet. Niels Christian leverer ingen færdige løsninger; Han skaber rummet, han lytter, han stiller spørgsmål, han vender tingene på hovedet og han holder kursen i ”dit/jeres” arbejde.

Arbejdet med Niels Christian har, på et tidspunkt med betydelig omstrukturering, medvirket til at styrke arbejdsgangene og holdfølelsen i DPPO og sikret forankring af organisationens kerneværdier i det daglige arbejde. Vi kommer til at bruge Niels Christian igen, både når det gælder hele organisationens udvikling og når det gælder individuel sparring på ledelsesniveau.”   Esben Sverdrup Jensen

Direktør

DPPO

”Mine møder med Niels Christian har været medvirkende til, at jeg har fået ”orden i kaos”. Jeg har fået struktur på mit tankemylder og mine ideer, og har fået sat en ramme for, hvad der skal gøres lige nu, og hvad der skal lægges ud på den lange bane.

 

Han er skarp, inspirerende og udviklingsorienteret at arbejde sammen med, og med sin rolige og lidt ydmyge, undersøgende facon, har jeg fået et anderledes konstruktivt overblik over en række ledelsesmæssige opgaver, jeg har sat mig for at løse.

Niels Christian har været med mig hele vejen, men han har ikke taget over. Han har lyttet, smidt nye ideer på bordet og ladet mig gøre alt arbejdet. Sådan skal det være!

Han respekterer min ledelsesstil og min personlighed, og han har fået mig til at holde mit eget fokus og min egen kurs. Jeg er blevet mere præcis på mine mål, og jeg er blevet mere opmærksom på, hvordan jeg formidler og implementerer dem. Jeg fornemmer, at han præcist ved, hvor jeg er som leder, og jeg vil være helt tryg ved at søge sparring hos ham igen.”


Birgitte Hejbøl Kristensen

Forstander

Hjørring Produktionsskole

 

"Jeg er kommet i kontakt med Niels Christian i en tid, hvor der var meget ubalance mellem privatliv og arbejde, og takket være Niels Christian kom jeg på ret køl og undgik at gå ned med flaget, som det så ofte sker. Fra første møde blev der skabt en tillid og forståelse, samt en indlevelse i min hverdag, som skabte de rum vi kunne bevæge os i, reflektere og aktivt arbejde på både min egen og mine medarbejdernes udvikling.

Jeg manglede struktur i hverdagen, og at skabe rammer for den rigtige prioritering, hvilket Niels Christian fik mig til at få øjnene op for. På medarbejdersiden har vi fokuseret på adfærd og inddragelse. Det at levere resultater igennem andre og motivere medarbejderne har været en rigtig god proces.

Niels Christians vedholdenhed og evne til at finde de ting som, ”trigger mig” og bruge mine evner som udgangspunkt, er en stor styrke som kendetegner ham, samtidig med, at han finder de rigtige værktøjer i kraft af hans faglighed og viden om ledelse.

Jeg ser frem til at arbejde mere sammen med Niels Christian, også i fremtiden."


Dirk Kaiser

Vice President Renewables

NEAS Energy A/S


"Det har været en rigtigt givende oplevelse at møde Niels Christian.

 

Hans mangeårige erfaring som underviser og vejleder for unge mennesker har uden tvivl været medvirkende til, at han er så god til at møde mennesker med respekt og anerkendelse. Hans Master i ledelses- og organisationspsykologi giver ham yderligere en enorm stor indsigt i, hvordan han kan bidrage til læring og udvikling for individer, teams og organisationer.


Jeg fornemmede hurtigt, at her var en person med høj integritet, der virkelig havde noget at byde på. Han er meget tillidsvækkende og empatisk samt rigtigt god til at lytte, reflektere og analysere, hvilket kombineret med hans høje integritet og store faglige viden gør ham til en yderst kompetent sparringspartner

 

Udover at være en fagligt dygtigt herre er han også en rigtigt god fyr. Jeg håber, at jeg igen får mulighed for at samarbejde med Niels Christian, da han uden tvivl igen vil kunne give mig en masse, såvel fagligt som menneskeligt."


Edwin Stanton Spencer

Medejer

Arbejdsformidlingen

"At arbejde med Niels Christian har givet mig ro og balance på områder, hvor jeg før følte mig klemt på tid og struktur.

Han har ikke lagt færdige løsninger på bordet, men han har lyttet til mine problemstillinger, og stillet skarpe spørgsmål. Spørgsmål som får tankerne i gang med at se muligheder og løsninger, og fjerne forhindringerne. Eksempelvis har det betydet, at vi nu har implementeret et virkeligt godt arbejdsværktøj i forbindelse med personale- og ansættelsessamtaler.


Niels Christian har igennem vores samtaler hjulpet med at sætte fingeren på, hvor jeg bedst udnytter egne resourcer. På hvilke områder der med fordel kunne uddelegeres og afgives ansvar. Hvordan min formidling af budskaber og procedurer kunne forbedres. Og så har han hele vejen haft repekt for min virksomhed og min ledelsesstil.


Niels Christians skaber lynhurtigt et fortroligt rum, hvor ord og humor flyder let. Han er vedholdende og bestemt ikke bange for at give noget af sig selv."


Marian Hjermitslev

Indehaver

UNO kaffebar

"Scanvogns ledergruppe har deltaget i flere seminarer afholdt af NC.

Han har faciliteret processen med at opbygge et stærkere lederteam og bidraget med relevant, samt opdateret teori og flere spændende værktøjer, som vi i dag benytter i dagligdagen.

Vi har haft en meget positivt udbytte af forløbet, hvilket i dag smitter af på flere af vores interne arbejdsprocesser samt vores medarbejdere."

Dennis Stjerne 

CEO 

Scanvogn A/S 

”Det har været en udbytterig proces at arbejde sammen med Niels Christian Jensen.

Gennem hans respektfulde og tillidsvækkende tilgang formåede han at få mig op i helikopterperspektiv, og derigennem forholde mig til mit arbejde og øvrige liv og blive skarpere på mine visioner og prioriteringer. Igennem samarbejdet er jeg således blevet mere klar på mine mål, men også på mine bevæggrunde og motivationsfaktorer både personligt, men også i forhold til et ledelsesmæssigt og organisatorisk plan.


Niels Christian gav mig i sparringen redskaber og rum til at reflektere, ikke bare over min lederrolle, men også over min hele livssituation og på denne måde vist en lydhørhed til mine egne tanker om det hele menneske i forhold til at fungere og levere optimalt.


Det har for mig været en kvalificerende proces at have Niels Christian som konsulent og har medvirket til at give mig større indsigt og forståelse af, hvem jeg selv er som leder og menneske, og hvordan jeg videre kan udvikle mit lederskab.”


Jens Beermann

Forstander

Halvorsminde Efterskole


"Vi har i ledelsesgruppen i Blæksprutten Aps haft fornøjelsen af at gennemføre en række dagsseminarer med Niels Christian Jensen.


Niels Christian har faciliteret processerne, præsenteret forskellige teoretiske perspektiver og knyttet dem direkte an til vores hverdag og praksis. Det giver mening!


Resultatet er blevet et mere effektfuldt samarbejde på tværs af vore afdelinger, styrkede relationer, bedre udnyttelse af og øje for de kompetencer vi hver især i ledelsesgruppen besidder, samt et øget fokus på vore fælles mål i hele organisationen."  Vibeke Haaning 

Direktør og ejer 

Blæksprutten Aps 


Vi er en offentlig arbejdsplads indenfor ældreområdet som har haft et forløb med Niels Christian som varmt kan anbefales.

Niels Christian har evnerne til at skabe et trygt rum hvor tingene kommer frem. Alt kan drøftes og bearbejdes. Det at blive tilpas forstyrret og få processen justeret undervejs ligger bare øverst i Niels Christians værktøjskasse. Vi har arbejdet med kommunikation, samarbejde, værdier og kulturen. Hele forløbet har styrket vores team og ikke mindst er arbejdsglæden er højnet takket være samarbejdet med Niels Christian.

Vi har fået fælles redskaber og mulighed for selv i hverdagen at få de små ting justeret inden det bliver til den berømte “ store elefant “Lone Saaby

Leder

Akutfunktionen

Thisted Kommune